อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.17
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.17
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานทั้งหมด 7 รายการ
  • นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 037-311-283
  • นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 037-311-497
  • นางสาวจิราภรณ์ ชมภูบุตร เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 037-311-283 ,091-539-6635
  • นางสาวเอมวิกา พรมประพันธ์ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โทรสาร 037-311-283, มท. 31111 ,090-551-6945
  • นายธนัท รัตนวรางค์ เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 037-311-497 ,063-904-1263
  • นางสาวจารุณี มธุรพจน์ เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โทรสาร 037-311-497 ,093-321-1257
  • นางสาวณัฏฐ์ชุภา เหรียญมุง เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มท. 31003 ,095-879-3555