อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.21
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.21
ข้อมูลผู้บริหาร
จำนวนข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด 3 รายการ
ชื่อ :
นายบัญชา เชาวรินทร์
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037311283 ห้อง ผวจ.
อีเมลล์ :
nakhonnayok@moi.go.th
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ชื่อ :
นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
089 203 3879
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ชื่อ :
นายวิชัย บุญมี
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
089 203 4167
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครนายก