อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.41
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.41
ความก้าวหน้าโครงการ
ถึง
โครงการ
ทั้งหมด
8
วงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด
131,030,200.00
ผลการเบิกจ่าย
ทั้งหมด
0.00
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด วงเงินงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดท
1
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก
กำลังดำเนินการ
2,053,800.00 - (0.00%) 6 พ.ย. 61
2
สนง.พลังงานจังหวัดนครนายก สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก
กำลังดำเนินการ
2,872,000.00 - (0.00%) 29 ต.ค. 61
3
กำลังดำเนินการ
112,955,000.00 - (0.00%) 18 ต.ค. 61
4
สถาบันการอาชีพศึกษาภาคกลาง 3
กำลังดำเนินการ
1,000,000.00 - (0.00%) 18 ต.ค. 61
5
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก
กำลังดำเนินการ
2,490,600.00 - (0.00%) 18 ต.ค. 61
6
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กำลังดำเนินการ
2,705,600.00 - (0.00%) 18 ต.ค. 61
7
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
กำลังดำเนินการ
4,213,200.00 - (0.00%) 18 ต.ค. 61
8
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก
กำลังดำเนินการ
2,740,000.00 - (0.00%) 18 ต.ค. 61
พิมพ์