อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.53
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.53
แผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดนครนายก
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครนายก และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดนครนายก
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 61-65 (ฉบับทบทวน 2564)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครนายก และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค.64 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.64
ไปที่หน้า