อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
18.12
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
18.12
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2565
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต