อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.43
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.43
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดนครนายก ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564