อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
16.38
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
16.38
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครนายกและหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2564
แนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564