อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
18.06
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
18.06
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด
จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และ เส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลอง รังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ถึง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กม. แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพฯ จะมีระยะทางประมาณ 60 กม. มีเนื้อที่จังหวัดประมาณ 2,122 ตร.กม.หรือ ประมาณ 1,326,250 ไร่

จังหวัดนครนายก
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 107 กม. มีเนื้อที่ประมาณ2,122ตร.กม.หรือประมาณ1,326,250ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี
Nakhonnayok Provincial Nakhonnayok is located in the western part of Thailand, between the 14 degree-latitude north and the 101 degree-longitude east. The distance from Bangkok on 305 Highway, along Rangsit Canal, Ongkharak District to Nakhonnayok is 105 kilometers. If there is a construction of direct transport from Bangkok, the distance is about 60 km. The area covers approximately 2,122 sq.km. or 1,326,250 rais.

Nakhonnayok Provincial
Nakhonnayok is located on the east of Thailand, 107 km. away from Bangkok. It covers approximately 2,122 sq.km. or 1,326,250rais. The borders are connected to neighboring provinces as follows.
The northern part connected with Saraburi and Nakhon Ratchasima
The southern part connected with Chachoengsao and Prachinburi
The eastern part connected with Nakhon Ratchasiam and Prachinburi
The western part connected with PathumThani
那空那育省位于泰国东部,北纬14度,东经101度。从曼谷到305号高速公路,穿过Rangsit运河穿过Ongkharak区到Nakhon Nayok,距离105公里。如果从曼谷建立直接通信约60公里。该地区面积约为2,122平方公里,约为1,326,250Rai。

那空那育位于泰国东部。距离曼谷107公里。该面积约为2,122平方公里或约1,326,250莱。邻近省份如下:
北部邻北标和呵叻。
南部邻北柳和巴真武里。
东部邻呵叻和巴真武里。
西部邻巴吞他尼。