อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
18.34
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
18.34
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระพิบูลย์สงคราม (จอน)
1 กุมภาพันธ์ 2445 - 13 กรกฎาคม 2449
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระกรุงศรีบริรักษ์ (สุ่ม)
13 กรกฎาคม 2449 - 23 กุมภาพันธ์ 2450
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระพนมสารนรินทร์ (กลึง)
23 กุมภาพันธ์ 2450 - 11 มกราคม 2451
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระเสนานิคมพินิจ (ม.ร.ว.ชุบนพวงศ์)
15 มีนาคม 2451 - 14 กรกฎาคม 2458
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระยานายกรชนวิมลภักดี (เจริญ ปริยานนท์)
14 กรกฎาคม 2458 - 5 พฤษภาคม 2470
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พระศรีนครคาม (ทอง สุทธพินทุ)
5 พฤษภาคม 2470 - 16 กรกฎาคม 2471
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
หม่อมเจ้าธงชัยศิริพันธ์ุ ศรีธวัช
13 สิงหาคม 2471 - 28 กุมภาพันธ์ 2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
หลวงศรีนรานุบาล (สมุทร สาขากร)
5 มีนาคม 2476 - 30 เมษายน 2478
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
หลวงบรรณสารประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ โรจนาวิภาต)
13 พฤษภาคม 2478 - 1 สิงหาคม 2481
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
หลวงวิโรจน์รัฐกิจ (เปรื่อง โรจนกุล)
6 สิงหาคม 2481 - 1 พฤษภาคม 2482
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
หลวงภูวนาทนรานุบาล (สนิท มหามุสิก)
5 พฤษภาคม 2482 - 16 พ.ย. 2482
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
ขุนธรรมรัฐธุราทร (โกมล โรจน์สุนทร)
16 พฤศจิกายน 2482 - 1 พฤษภาคม 2484
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
ขุนไมตรีประชารักษ์ (กิมเซ็ง วัลยกุล)
5 พฤษภาคม 2484 - 31 ธันวาคม 2485
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
นายชุณห์ นกแก้ว
1 พฤศจิกายน 2489 - 1 กันยายน 2490
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
ขุนวรคุตคณารักษ์ (บุญฤทธิ์ วรคุตตานนท์)
2 กันยายน 2490 - 1 มกราคม 2491
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
ขุนสนิทประชากร (สนิท สนิทประชากร)
2 มกราคม 2491 - 8 มิถุนายน 2496
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายนวน มีชำนาญ
10 มิถุนายน 2496 - 21 กรกฎาคม 2497
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายประพนธ์ ณ พัทลุง
22 กรกฎาคม 2497 - 26 เมษายน 2498
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ (ไชยพันธุ์)
27 เมษายน 2498 - 8 ตุลาคม 2502
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายแสวง รุจิรัต
9 ตุลาคม 2502 - 30 มิถุนายน 2503
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายประทวน อรรถโกวิท
กรกฎาคม 2503 - 30 กันยายน 2510
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายอนันต์ พยัคฆันตร์
1 ตุลาคม 2510 - 16 พฤศจิกายน 2510
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายสมอาจ กุยยกานนท์
16 ธันวาคม 2510 - 30 กันยายน 2515
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายจำรูญ ปิยัมปตระ
1 ตุลาคม 2515 - 1 มกราคม 2519
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายเมธี ส.ศรีสุภาพ
1 มกราคม 2519 - 30 กันยายน 2521
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายสนิท รุจิณรง
1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2523
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายกริช เกตุแก้ว
1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2525
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายธานี โรจนาลักษณ์
1 ตุลาคม 2525 ถึง 30 กันยายน 2527
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายปัญญา ฤกษ์อุไร
1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2531
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายสุชาญ พงษ์เหนือ
1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2532
ไปที่หน้า