อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
13.46
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
13.46
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
โปสเตอร์ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
ตัวอย่าง แบบประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส ....ใสสะอาด 2566”
ตัวอย่างประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญฯ
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฯ