อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.37
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.37
ตราสัญลักษณ์
รูปช้างชูรวงข้าว
ตราสัญลักษณ์จังหวัด "นครนายก" เป็นรูปช้างชูงวงเกี่ยวรวงข้าว ที่สื่อถึงว่าครั้งหนึ่งนครนายกเคยเป็นเมืองที่มีช้างมาก โดยปัจจุบันมีสถานที่และชื่อวัดที่เกี่ยวข้องอยู่หลายแห่ง อาทิ ตำบลท่าช้าง วัดท่าช้าง และอำเภอเมืองนครนายกเคยเป็นท่าข้ามของโขลงช้างมาก่อน ส่วนรวงข้าวและกองฟางนั้น หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร
รูปวงกลม
คือ ความกลมเกลียวและความสามัคคีของคนจังหวัดนครนายก


ช้างชูรวงข้าว
คือ จังหวัดนครนายกนั้นเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีช้างมาก โดยช้างของจังหวัดนครนายก เป็นช้างที่มีความสำคัญในการคัดเลือกช้างเพื่อไปทำศึกสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยา

รวงข้าว
คือ อาชีพหลักของชาวนครนายกที่ส่วนใหญ่มีอาชีพการทำนาและได้ข้าวอุดมสมบูรณ์ดี สามารถส่งไปยังเมืองหลวงได้

elephant lifting an ear of rice
The provincial symbol of "Nakhonnayok" is an elephant lifting an ear of rice. It represents that Nakhonnayok was once a city full of elephants. There are many places and temples related to elephants such as Tha Chang Subdistrict, Wat Tha Change. Nakhonnayokwas a crossing pier for elephant. Ear of rice and hay refer to the abundance of crops.
Circle
refers to the unity of Nakhonnayok’s people.


Elephant lifting an ear of rice
refers to the abundance of Nakhonnayok’s crops and elephants. Elephants in Nakhonnayok were significant as they were selected for Ayutthaya war.

Ear of rice
refers to a main occupation of Nakhonnayok’s people. They do agricultural work and have abundant crops which support the capital.

那空那育”符号是一个大象形状的挂耳朵
"那空那育" 符号是一个大象形状的挂耳朵。据说那空那育曾经是一座有许多大象的城市。目前,有许多与象有关的地方和名称,如ThambonTha Chang,Tha Chang寺,那空那育区是以前的大象交叉。稻米和稻草的稻穗意味着丰富的谷类作物。

这个圈子是那空那育人民的和谐统一。大象挂着米饭,这意味着那空那育是一个拥有丰富森林和大象的省份。


那空那育的大象是大城时期战争的重要大象。