อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
15.21
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
15.21
สถานที่ท่องเที่ยว

เลือกภาษา : 

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
 
ยังไม่มีผู้ให้คะแนน

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

          ไม่อาจเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ แต่ขณะเดียวกันกลับเป็นที่น่าสนใจมาก เพราะศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเป็นแหล่งองค์ความรู้วิชาการเกษตรที่หลากหลาย มีคณะทั้งชาวบ้านและหน่วยงานราชการมาศึกษาดูงาน รับเอาความรู้นำกลับไปพัฒนาตนเองโดยตลอด ภายในศูนย์ร่มรื่น ห้อมล้อมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ใบไม้ บึงน้ำลำธาร เป็นสถานที่ผ่อนคลายจิตใจของเราอย่างไม่รู้ตัว

          ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติก่อตั้งบนที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอพระบรมราชานุญาตใช้ที่ดินจัดสร้างศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการศูนย์นันทนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ แสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริ ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน สาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน พร้อมออกแบบพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้เที่ยวชมรับความรู้ ความสนุกสนาน และซึมซับธรรมชาติรอบตัว

          ไม่สามารถขึ้นป้ายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ต้องลองมาเที่ยวแล้วจะรู้เอง!

          : อยู่ด้านหลังเขื่อนขุนด่านปราการชล มีป้ายบอกโดยตลอด เปิดทุกวัน 8.00-17.00. น.สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0-3738-4049

แสดงความคิดเห็น