อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.28
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.28
PMQA
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
4. ตัวอย่างตัวชี้วัด PMQA 4.0 ปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนครนายก
3. ตัวอย่างตัวชี้วัด PMQA รายหมวด พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนครนายก
2. แบบฟอร์มแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (PMQA 4.0)
1. แบบฟอร์มตัวชี้วัดหมวด 7 (PMQA รายหมวด)