อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
20.23
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
20.23
PMQA
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
4.แบบฟอร์ม 4 ตัวชี้วัดหมวด 7
3.แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (PMQA 4.0)
2.แบบฟอร์ม 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 (รายหมวด)
1.แบบฟอร์ม 3 แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล