อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
15.18
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
15.18
ความก้าวหน้าโครงการ
โครงการส่งเสริมการตลาด Online
ปีงบประมาณ
2562
วงเงินงบประมาณ
1,000,000.00 บาท
- งบลงทุน :
0.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
1,000,000.00 บาท
- เบิกจ่าย :
0.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สถาบันการอาชีพศึกษาภาคกลาง 3
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท