อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
14.14
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
14.14
ความก้าวหน้าโครงการ
โครงการจัดทำการตลาด Offline
ปีงบประมาณ
2562
วงเงินงบประมาณ
2,053,800.00 บาท
- งบลงทุน :
500,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
1,553,800.00 บาท
- เบิกจ่าย :
0.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท