อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
11.57
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
11.57
ความก้าวหน้าโครงการ
โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอุตสาหกรรมโดยวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสหกรณ์
ปีงบประมาณ
2562
วงเงินงบประมาณ
4,213,200.00 บาท
- งบลงทุน :
0.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
4,213,200.00 บาท
- เบิกจ่าย :
0.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท