อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
10.47
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
10.47
ความก้าวหน้าโครงการ
โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนผลผลิตต่อไร่ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ปีงบประมาณ
2562
วงเงินงบประมาณ
2,872,000.00 บาท
- งบลงทุน :
2,789,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
83,000.00 บาท
- เบิกจ่าย :
0.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สนง.พลังงานจังหวัดนครนายก สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท