อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
15.04
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
15.04
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายชัชชัย แก้วขจร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
นางสาวดาเรศ พระเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฏฐ์ชุภา เหรียญมุง
พนักงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวหิรัญญา เดชสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ