อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.30
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.30
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวดาเรศ พระเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฏฐ์ชุภา เหรียญมุง
พนักงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวหิรัญญา เดชสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ