อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
18.21
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
18.21
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นางอาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด
037-311-273
นายธานี แสงสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
037-311-273
นายฐานพัฒน์ มงคลิก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
0839967203
นางสาวส่งศิริ อินสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
0894489015
นางสาวสุนิสา ปลั่งสอน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
037-311-273
นางสาวนภัสวรรณ บังศรี
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอัจฉรา นามบุญศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
037-311-273
นางสาวสุวรรณา คงศิลป์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
037-311-273
นายเอกพันธ์ กุลดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
037-311-273