อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
13.40
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
13.40
ของดีนครนายก
ผลไม้แช่อิ่ม
ยังไม่มีผู้ให้คะแนน
ผลไม้แช่อิ่ม ได้แก่ มะเฟือง มะดัน มะขาม มะม่วง กระท้อน มะนาว มะกรูด เป็นต้น มีวางขายอยู่บริเวณทางแยกบ้านใหญ่ อ.เมือง หรือที่กลุ่มแม่บ้าน บ้านดงโชคดี ที่บ้านดง ต.สาริกา อ.เมือง ใช้ผลไม้ที่เก็บได้ ในฤดูจากสวนของสมาชิกในกลุ่มที่แบ่งส่วนหนึ่งขายสดและนำมาแปรรูป ส่วนหนึ่งแต่ละฤดูกาลผลผลิตจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น มะม่วงดอง ขนุนเชื่อมแห้ง สับปะรดเชื่อมแห้ง มะเฟืองเชื่อมแห้ง มะขามแช่อิ่ม มะดันเชื่อมแห้ง เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น