อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
06.08
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
06.08
หนังสือราชการภายในสำนักงาน
รายชื่อบุคลากรในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายชื่อบุคลากรในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
23 พฤศจิกายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 23 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ : ที่ นย 0017.5/ว3160 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง : รายชื่อบุคลากรในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ด่วนที่สุด]