อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
06.17
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
06.17
หนังสือราชการภายในสำนักงาน
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
2 พฤศจิกายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 2 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ : นย 0017.4
เรื่อง : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ทั่วไป]