อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
15.36
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
15.36
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโควิด - 19 จังหวัดนครนายก
30 ธันวาคม 2563

ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 8/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 7/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และสถานที่พักของแรงงาน

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 5/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 57/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 56/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 55/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และสถานที่พักของแรงงาน

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 54/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 53/2564 เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 52/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 51/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 50/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 49/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 48/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 47/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 46/2564 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 40/2564 ลว. 2 ส.ค. 64

 

ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 45/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 44/2564 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกิจการในตลาดนัด ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 43-2564 ลว. 9 สิงหาคม 2564

 

(ยกเลิก)  คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1568/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 43/2564 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1544/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 42/2564 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม

 

(ยกเลิก)  คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1510/2564 เรื่อง การให้บริการรถขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก)  คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1499/2564 เรื่อง การให้บริการรถขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก)  คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1498/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 41/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 40/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1488/2564 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการและโรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 39/2564 เรื่อง ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก)  คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1445/2564 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 38/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 37/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 36/2564 เรื่อง ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายกและการแก้ไขเพิ่มเติมการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 35/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 34/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 33/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 32/2564 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 28/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 31/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 30/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบโรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และสถานที่พักของแรงงาน

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 29/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 28/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 27/2564 เรื่อง ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายกและยกเลิกการกำหนดพื้นที่สถานการณ์

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 26/2564 เรื่อง การกำหนดพื้นที่สถานการณ์และมาตราการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 25/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 24/2564 เรื่อง ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 23/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 17/2564 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 14/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 16/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลส่งกรานต์ จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 14/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 13/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท และมาตรการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก)  ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 12/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 11/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 10/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 9/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 8/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง มาตรการเข้า - ออกในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 41/2563 เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 40/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 39/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัด ฉบับที่ 36/2563

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 38/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 37/2563 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 36/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 35/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 34/2563 เรื่องมาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 33/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่11)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 32/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งประราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่10)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 31/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 30/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 29/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นแล้วเข้ามาพำนักในจังหวัดนครนายก ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 28/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีห้ามประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าออกนอกบ้าน ที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 27/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหรดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง การห้ามชุมนุม

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 14/2563 เรื่องสถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง งดบริการเป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนคนายก ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง ยกเว้นให้ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง ขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง แนวทางการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 

(ยกเลิก) ส่งประกาศจังหวัดนครนายก (covid-19)

×
1 / 1