อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
14.22
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
14.22
ข่าวสมัครงาน
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566
18 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. รับผู้จบ ม.3 และปวส. รับผู้จบ ม.6และปวช.3หรือเทียบเท่า

ปวส.(ภาคสมทบ) รับผู้จบ ม.6และปวช.3 หรือเทียบเท่า สำหรับนักศึกษาที่ทำงานอยู่แล้วอยากเพิ่มวุฒิ เรียนวันเสาร์- อาทิตย์และหลังเลิกงาน เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน

1.รูปถ่ายหน้าตรง 1นิ้ว จำนวน2 รูป

2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน1 ฉบับ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1ฉบับ

5.สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1ฉบับ

6.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1ฉบับ

7.สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1ฉบับ

8.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1ฉบับ

9.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล

เรียนกับเรา จบแล้วมีงานทำ100%

ระหว่างเรียนมีรายได้ มีทุนการศึกษาให้

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ชาววิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4171788,037329877