อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
11.45
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
11.45
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ