อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
15.20
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
15.20
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้เขาแหลม พื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้เขาแหลม พื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก สถานการณ์เพลิงไหม้ยังคงไหม้อยู่บนบริเวณเขาแหลม ยังไม่ใกล้กับพื้นที่บ้านพักของประชาชน และได้เดินทางมา ณ โรงเรียนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ร่วมกับพลโทปิยพงษ์ กลิ่นพันธ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้บริเวณเขาแหลม หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (บริเวณสนามยิงปืนกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของชุดควบคุมไฟป่าของสำนักงานจัดการป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ของสถานีควบคุมไฟป่านครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมณี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา เตรียมพร้อมควบคุมสถานการณ์ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าจังหวัดในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และได้ขอรับการสนับสนุนอากาศยานปีกหนุน ปภ. รุ่น KA-32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำทางไกล และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันระงับเหตุการณ์ไฟไหม้ สถานการณ์ในเขาแหลมฝั่งเขาพระ ไฟยังลามอยู่บนสันเขาแหลม