อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
11.19
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
11.19
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกอภิชาติ มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร พลตำรวจตรีภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีพิธีการมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดและระดับประเทศประจำปี 2565 พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 และมอบรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน P.P.G.O. (Professional Provincial Governance Office)