อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
11.58
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
11.58
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 3 ราย

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นายอำเภอเมืองนครนายก ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายเศรษฐพงศ์ จิตจำ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย

2. นางสาวเสาวภา มังสา นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 65/2 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ

3. นายชนภัทร สวัสวรธรรม นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง