อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
14.34
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
14.34
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พันเอกอภิชาติ มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครนายก นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มผ้าไทยในจังหวัดนครนายก 6 กลุ่มคือ กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ อำเภอปากพลี กลุ่มหลากขะม้า อำเภอเมืองนครนายก กลุ่มผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก กลุ่มชัยรัตน์ฟาร์ม อำเภอบ้านนา กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อมและลูกปัด อำเภอองครักษ์ และกลุ่มอำพลลายไทย อำเภอบ้านนา