อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
10.14
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
10.14
ภาพกิจกรรม
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ติดป้ายชื่อต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายกตามโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ติดป้ายชื่อต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายกตามโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด ณ บริเวณลานเสาธง ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยได้ติดป้ายชื่อต้นไม้ ซึ่งมี QR Code สามารถศึกษารายละเอียดของต้นไม้แต่ละชนิดและสาธิตการใช้สีธรรมชาติย้อมเส้นฝ้ายเพื่อทอเป็นผ้าผืน และการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นสุพรรณิการ์