อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
11.52
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
11.52
ภาพกิจกรรม
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีพันเอกอภิชาติ มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดฝ่ายทหาร นางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบ้านนา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านนา เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการมอบรถเข็นให้ผู้พิการของสำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 3 คัน และสิ่งของ ถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 80 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการประจำจังหวัดได้จัดหน่วยบริการให้พี่น้องประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป