อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
11.16
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
11.16
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพื้นที่อำเภอบ้านนา จำนวน 3 ราย

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายบรรพต รัตนเกตุ นายอำเภอบ้านนา ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพื้นที่อำเภอบ้านนา จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางสาวสุภาพร คำผิว ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ตำบลเขาเพิ่ม 2. เด็กหญิงณัฏฐกมล สังข์สินธ์ ศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านพริก ตำบลบ้านพริก 3. นายวีรพัฒน์ สุดประเสริฐ ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก